Sedan år 2012 har jag egen konsultverksamhet och jobbar mest som certifierad sakkunning i tillgänglighet. Jag har många små och stora uppdrag från fastighetsägare och byggbolag. Ofta jobbar jag som underkonsult åt olika arkitektkontor.

 

Här under visar jag några exempel på projekt som jag haft ansvar för, antingen som projektledare eller som ansvarig arkitekt:

Ombyggnad av huvudentrén mot Djurgårdsvägen med en ramp och en ny typ av hiss framtagen inom Värdig Entré-projektet.  Automatiska skjutdörrar i vindfånget och en ny tillgänglig och rymlig toalett i foajén.                    Ny belysning ute och inne. Mm mm.

Referensprojekt

Ombyggnad av huvudentrén mot Hornsgatan med en ny typ av trapphiss infälld i yttertrappan (se bild) och en annan ny typ av trapphiss, framtagen inom Värdig Entré-projektet, infälld i stengolvet inne i foajén.

Folkoperan, Stockholm 

Liljevalchs konsthall, Stockholm

Stockholm - en stad för alla  

Stockholms stads handbok för utformning av en tillgänglig och användbar miljö.
Handboken utgår från gällande lagar och byggregler och visar hur dessa kan tillämpas i den byggda miljön med exempel på bra lösningar från Stockholm. 

Stockholms Stadshus, ombyggnader inne

Ett flertal ombyggnader inne i Stadshuset för att förbättra tillgänglighet och användbarhet på ett varsamt sätt. Ett exempel är den ursprungliga hissen i Drätseltrappan som byggdes om med breddade dörrar med automatik och en rymligare hisskorg (se bild). 

Stockholms Stadshus, ombyggnader ute

Gatumarken vid Hantverkargatan (se bild) och hela Ragnar Östbergs plan byggdes om för bättre trafiksäkerhet och tillgänglighet, med en utformning och med material i samklang med den känsliga miljön vid Stadshuset.

Stockholms Stadshus - öppet för alla !

Åtgärdsprogram för bättre tillgänglighet och användbarhet för personer  med funktions-nedsättning.                                         Programmet grundar sig på en omfattande inventering av hinder och problem i Stadshuset år 2002. Programmet togs fram i samarbete med handikapporganisationerna.

· Mer information...: klaesson@ownit.nu

Martinskolan, ombyggnad av förskolor 

Ombyggnad och renovering av Martinskolans förskolor i äldre byggnader belägna vid sjön Magelugnen i Farsta strand.

Bilden visar en ny tillgänglig entré till övre planet på ”Villa Vårbacka” på Högerudsbacken.

· Mer information...: klaesson@ownit.nu

Smedsuddsbadet - ett tillgängligt friluftsbad

Smedsuddsbadet är en mycket populär badplats vid Rålanbshovsparken, mitt i centrala Stockholm. 2002 byggdes hela badplatsen om för bättre tillgänglighet, med bland annat en ny badbrygga, nya handikapptoaletter, bättre gångvägar, ramp till Café Kajak mm mm.

· Mer information...: klaesson@ownit.nu

Bergbana i Skärholmen 

Ett av flera projekt som genomfördes inom ramen för Stockholms stads Ytterstadssatsning. Detta var ett av skärholmsbornas mest angelägna medborgarinitiativ som kunde förverkligas med stöd av Ytterstadssatsningen, Tillgänglighetsprojektet och AB Stockholmshem.  

Ytterstadssatsningen i Skärholmen 

Stockholms stads stora satsning på förnyelse av flera förorter omfattade bland andra Skärholmen.    Med ett lokalt projektkontor i Skärholmens centrum som bas bjöd staden in medborgarna till ett omfattande samråd som resulterade i ett flertal aktiva arbetsgrupper och genomförande av många angelägna förnyelseprojekt.

· Mer information...: klaesson@ownit.nu

Martinskolan, ny skolbyggnad

Martinskolan är en Waldorfskola som startade 1976 i en äldre skolbyggnad i Hökarängen.     För att kunna samla alla klasser från klass 1 till klass 12, inklusive läkepedagogiska lillklasser, byggdes år 2000 en ny byggnad på skoltomten som innehåller både klassrum för de yngre eleverna och en rymlig eurytmisal.

· Mer information...: klaesson@ownit.nu

Martinskolan, sol- & biovärme

Martinskolans två ursprungliga värmepannor eldades med olja. Dessa har etappvis ersatts med en solvärmeanläggning i kombination med en ny pelletspanna för biobränsle. Därmed används inga fossila bränslen och skolan har neutraliserat sitt koldioxidutsläpp. 

· Mer information...: klaesson@ownit.nu

· Mer information...: klaesson@ownit.nu

Hemmet för Gamla i Enskede

Hemmet för Gamla i Enskede består av två stora byggnader som 1995  byggdes om och till för ett modernt äldreboende med egna lägenheter och gemensamma rum för umgänge och måltider.  En ny förbindelsegång förenar de två husen som också innehåller restaurang och terapilokaler.

· Mer information...: klaesson@ownit.nu

Ett flertal ombyggnadsprojekt har genomförts i Martinskolans ursprungliga skolbyggnad från 1950-talet.

Bilden visar huvudentrén som byggdes om för att göra skolbyggnaden tillgänglig och användbar för alla.

Martinskolan, ombyggnader

SMÅA´s kollektivvillor 

SMÅA´s kollektivvillor byggdes i Årsta (2 st), Trångsund och i Norra Ängby (2 st).                  De innehåller 5—7 kompletta bostäder ( 4 st 5 rok och 7 rok / alt  2 st 3 rok) med egna uteplatser. De är grupperade runt  en gemensam del med allrum/matsal, kök  och tvättstuga.

· Mer information...: klaesson@ownit.nu

Skansens klädkammare

Nybyggnad för Skansens klädkammare nedanför hantverkskvarteren med ingång både från Hazeliusbacken (se bild) och uppifrån takterras-sen vid hantverkshusen.                        Byggnaden innehåller stora klädförråd under terrassbjälklaget och syateljéer mm med fönster mot gatan. 

· Mer information...: klaesson@ownit.nu

Södra Teatern & Kägelbanan, ombyggnader

Flera ombyggnader i den gamla teaterbyggnaden för bättre tillgänglighet i de publika delarna och bättre arbetsmiljö i scen– och teknikutrymmen.

En genomgripande ombyggnad av den gamla Kägelbanan under Mosebacketerrassen till en modern teater– och evenemangslokal.

· Mer information...: klaesson@ownit.nu

Ålstens skola, tillbyggnad

En tvåvånings tillbyggnad av Ålstens skola för fritidshem. Byggnaden är placerad och utformad med hänsyn till den gamla skolbyggnaden med fasad av slammat tegel och sadeltak av falsad plåt.

Mer information...: klaesson@ownit.nu

Bromstens skola, ny gymnastikhall mm

Nybyggnad av gymnastikhall och fritidshem i sluttningen ned mot Carl Barks väg.

Byggnaden är placerad och utformad så att både entréerna till gymnastikhallen och entrén till fritidshemmet  är tillgängliga från markplanet.

· Mer information...: klaesson@ownit.nu

Nybyggnad av förskola på Östermalm

Nybyggnad av förskola i kvarteret Krubban i hörnan av Styrmansgatan och Linnégatan. Byggnaden är placerad mot gatorna för att skapa en lugn och skyddad lekgård inne i kvarteret. Alla fyra avdelningar ligger i markplanet och har både entréer och lekrum vända mot gården.

· Mer information...: klaesson@ownit.nu

Musikmuseum i gamla Kronobageriet

Kronobageriet vid Sibyllegatan 2 från 1600-talet är Stockholms äldsta bevarade industribyggnad.

Den renoverades och byggdes om för Musik-muséet med utställningssalar, café, verkstäder, magasin, kontor och en stor konsertsal med mycket god akustik.  

· Mer information...: klaesson@ownit.nu