Värdig Entré-projektet 

 

Klicka på länken:

https://www.sfv.se/sv/om-oss/uppdrag/tillganglighet/vardigentre

Länkar till referensprojekt

Video om Värdig Entré / Liljevalchs

 

Klicka på länken:

https://www.youtube.com/watch?v=Pz3l6b8UCMc

Video om Stockholms Stadshus

 

Klicka på länken:

https://www.youtube.com/watch?v=AM-9mswJS9o

Video om Bergbanan i Skärholmen

 

Klicka på länken:

https://www.youtube.com/watch?v=CdVCsIu0PC4

Folkoperan

 

Klicka på länken:

 

http://www.folkoperan.se/om-folkoperan/tillganglighet

 

Länk till Boverkets lista för certifierade sakkunniga i tillgänglighet

 

Klicka på länken:

 

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/tjanster/hitta-certifierade/?page=0&type=9&county=ALL&name=&sname=klaesson&company=&qlvl=&city=&qnr=&uid=18536#certificate-results