Liljevalchs konsthall på Djurgården i Stockholm efter ombyggnad av entrén med ny hiss och ramp.

Projektledning: Lennart Klaesson

Foto: Nina Broberg

Lennart Klaesson

 

Arkitekt SAR/MSA

Sakkunnig i tillgänglighet

Certifierad av Kiwa

Konsultuppdrag:

· Rådgivning

· Utredningar

· Utbildning / föredrag

· Inventeringar

· Åtgärdsprogram

· Sakkunnigutlåtande

· Skissförslag

· Projektering

· Projektledning

· Uppföljning / kontroll

Kontakt:

 

Mail:     klaesson@ownit.nu 

Webb:   klaesson.ownit.nu